Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon
Ik ben LVV erkend vertrouwenspersoon en ik ben aangesloten bij de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen.
Als organisatie wil je beschikken over een gecertificeerd vertrouwenspersoon. Iemand die jou, als werkgever of bestuurder van organisaties bijstaat met raad en daad. Een professional ook die klaarstaat voor de medewerkers, vrijwilligers of leden. Een externe vertrouwenspersoon die zichtbaar is binnen de organisatie en altijd op afroep beschikbaar is.


Wat doet een vertrouwenspersoon
Een vertrouwenspersoon biedt goede opvang en een luisterend oor. Daarmee voorkom je onnodig menselijk leed en imagoschade. Het vergroot de kans dat er een oplossing komt voor een incident. Voordat iets gaat escaleren of leidt tot een formele klacht. Het inzetten van een vertrouwenspersoon leidt vaak tot minder verzuim. Vanwege de mogelijkheid om als melder je verhaal te kunnen doen in goed vertrouwen en in een veilige omgeving. Inzet van een vertrouwenspersoon is dan ook een onmisbaar element in het streven naar een professioneel werkklimaat


Wat levert een vertrouwenspersoon op?
Voor de werkgever:
Sparringpartner voor het ontwikkelen van beleid tegen psychosociale arbeidsbelasting
Adviseren van leidinggevenden over het werk en de meerwaarde van een vertrouwenspersoon
Kan preventief worden ingezet
Is onafhankelijk en objectief
Draagt bij aan een prettig en veilig werkklimaat
Signaleert en adviseert om verzuim en escalatie te voorkomen
Is oplossingsgericht en verkleint kans op formele klachten en imagoschade
Jaarlijkse (geanonimiseerde) verslaglegging
Voor de medewerker:
Fungeert als eerste opvang, hulp, advies en begeleiding
Biedt een luisterend oor
Werkt vertrouwelijk
Is onafhankelijk en objectief
Zoekt samen naar een (informele) oplossing
Is een vraagbaak met veel kennis van de sociale kaart van de organisatie
Kan doorverwijzen naar professionele hulpverleners en/of klachtencommissie
Kan nazorg verlenen
Preventief: Ondersteuning en advies inzake het omgaan met en reageren op grensoverschrijdend gedrag


Wil je meer weten over mijn werk als vertrouwenspersoon? Neem dan contact met me op. Ik maak graag tijd voor je vrij.