Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon
Ik ben LVV gecertificeerd vertrouwenspersoon en ik ben aangesloten bij de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen.
Als organisatie wil je beschikken over een gecertificeerd vertrouwenspersoon. Iemand die jou, als werkgever of bestuurder van organisaties bijstaat met raad en daad. Een professional ook die klaarstaat voor de medewerkers, vrijwilligers of leden. Een externe vertrouwenspersoon die zichtbaar is binnen de organisatie en altijd op afroep beschikbaar is.


Wat doet een vertrouwenspersoon
Een vertrouwenspersoon biedt goede opvang en een luisterend oor. Daarmee voorkom je onnodig menselijk leed en imagoschade. Het vergroot de kans dat er een oplossing komt voor een incident. Voordat iets gaat escaleren of leidt tot een formele klacht. Het inzetten van een vertrouwenspersoon leidt vaak tot minder verzuim. Vanwege de mogelijkheid om als melder je verhaal te kunnen doen in goed vertrouwen en in een veilige omgeving. Inzet van een vertrouwenspersoon is dan ook een onmisbaar element in het streven naar een professioneel werkklimaat


Wat levert een vertrouwenspersoon op?

Voor de werkgever:

 • Sparringpartner voor het ontwikkelen van beleid tegen psychosociale arbeidsbelasting
 • Adviseren van leidinggevenden over het werk en de meerwaarde van een vertrouwenspersoon
 • Kan preventief worden ingezet
  Is onafhankelijk en objectief
  Draagt bij aan een prettig en veilig werkklimaat
 • Signaleert en adviseert om verzuim en escalatie te voorkomen
 • Is oplossingsgericht en verkleint kans op formele klachten en imagoschade
 • Jaarlijkse (geanonimiseerde) verslaglegging

 Voor de werknemer:

 • Fungeert als eerste opvang, hulp, advies en begeleiding
 • Biedt een luisterend oor
 • Werkt vertrouwelijk
 • Is onafhankelijk en objectief
 • Zoekt samen naar een (informele) oplossing
  Is een vraagbaak met veel kennis van de sociale kaart van de organisatie
 • Kan doorverwijzen naar professionele hulpverleners en/of klachtencommissie
 • Kan nazorg verlenen
 • Preventief: Ondersteuning en advies inzake het omgaan met en reageren op grensoverschrijdend gedrag