Teamcoaching

Waarom teamcoaching
Teamcoaching is het verbeteren van het functioneren van een groep mensen die met elkaar werkt. Een teamcoach wordt vaak ingezet als een team vast loopt in communicatie of in samenwerking. Of wanneer er conflicten zijn waar het team zelf niet meer goed uitkomt. Het accent in teamcoaching ligt op de onderlinge samenwerking en interactie. In veel teams zijn er zaken ‘onder de oppervlakte’ die het functioneren van het team beïnvloeden. Ik zorg ervoor dat het team ruimte en veiligheid ervaart, om op een constructieve manier met elkaar in gesprek te gaan. Door medewerkers zich te laten uitspreken en naar elkaar te luisteren. Hierdoor worden irritaties bespreekbaar gemaakt. Helderheid in de bovenstroom betekent meer vertrouwen in de onderstroom.


Welke onderwerpen
De volgende onderwerpen kunnen de reden zijn van het inzetten van een teamcoach
Vergroten van de daadkracht en energie van een team,
Bevorderen van onderling vertrouwen, loyaliteit en sfeer in het team.
Versterken van de onderlinge samenwerking
Het optimaler inzetten van de individuele talenten van de teamleden
Het verbeteren van thema’s als besluitvorming, resultaatgerichtheid, communicatie of samenwerking


De opbrengsten van teamcoaching:
Teamcoaching kan de volgende opbrengst hebben:
Meer veiligheid en openheid.
Verbeterde communicatie en samenwerking.
Heldere focus op teamdoelen en meer ‘eigenaarschap’.
Heldere afspraken rondom ’teamregels’ (hoe gaan wij met elkaar om).
Effectievere teamvergaderingen / meetings
Meer benutten van de individuele talenten van teamleden
Meer werkplezier.
Betere teamprestaties.


Werkwijze:
Ik start altijd met een oriënterend gesprek om de aard en de vereiste duur van het traject te bepalen. Neem gerust contact op voor dit (vrijblijvende) gesprek.